Fluor ma wpływ na poziom inteligencji dziecka?

Fluor ma wpływ na poziom inteligencji dziecka?

Dodano: 
Woda, kran, zdj. ilustracyjne
Woda, kran, zdj. ilustracyjne Źródło: Fotolia / WavebreakmediaMicro
Fluor jest minerałem, który łatwo wchodzi w interakcję z kośćmi i zębami, dlatego jest stosowany w stomatologii w celu zabezpieczania szkliwa. Przyjmuje się ponadto, że fluor dodany do wody pitnej nie tylko zapobiega próchnicy zębów, ale jest w zasadzie nieszkodliwy. Tymczasem najnowsze badania mówią coś kompletnie innego.

Fluoryzacja wody powszechna w Stanach Zjednoczonych od wielu lat jest oceniana przez tamtejsze Centra Kontroli i Prewencji Chorób (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) jako jedno z największych osiągnięć w dziedzinie zdrowia publicznego w XX wieku. Obecnie prawie 75 procent populacji korzysta z fluoryzowanej wody.

Czytaj też:
Czy można pić wodę z kranu?

Fluor w ciąży równa się niższemu poziomowi inteligencji dziecka?

W Kanadzie przeprowadzono badania, które wykazały, że fluor może wpływać na poziom IQ jeszcze na prenatalnym etapie rozwoju człowieka. Przebadano w tym celu 512 dzieci i stwierdzono, że te, które były narażone na wyższy poziom fluoru przed urodzeniem, miały znacznie niższe wyniki IQ między 3. a 4. rokiem życia od dzieci, które tego fluoru nie pobierały od matek. Rezultaty badań opublikowano w „JAMA Pediatrics”. Ponadto 2000 kobiet w ciąży wzięło udział w programie badań nad chemikaliami (MIREC).

Odkrycia podają, że spożywanie fluoru w czasie ciąży, biorąc pod uwagę tylko fluor pochodzący z wody pitnej może wpływać na dzieci w okresie życia płodowego. Dodatkowe badania pozwoliły również stwierdzić, że spożywanie fluoru w w czasie ciąży powinno zostać zmniejszone.

Debata nad bezpieczeństwem fluoru trwa od dawna

Informacje na temat spożycia wody z kranu i innych napojów na bazie wody, takich jak herbata i kawa, uzyskano z kwestionariusza wypełnianego przez matki podczas pierwszego i trzeciego trymestru.

Badanie wykazało związek prenatalnej ekspozycji na fluor z niższym IQ u dzieci utrzymującym się nawet po uwzględnieniu czynników takich jak wykształcenie matki, status społeczno-ekonomiczny, miejsce zamieszkania i ekspozycja na inne toksyczne metale. Podczas badania kobiety nie otrzymywały żadnych zleconych dawek fluoru.

Wcześniejsze badania prowadzone przez naukowców z York University wykazały już, że poziom związków fluoru był dwukrotnie wyższy w przypadku ciężarnych kobiet mieszkających w miastach, w których publiczna woda pitna jest fluoryzowana.

Wyniki są potwierdzeniem wcześniejszych odkryć

To badanie stanowi uzupełnienie tego, co naukowcy odkryli na podstawie poprzednich badań, które również wykazały związek między prenatalną ekspozycją na fluor a zmniejszoną inteligencją dzieci. Niektóre wcześniejsze badania wykazały, że wyższe poziomy fluoru były związane z niższymi wynikami IQ u dzieci, w tym inne badanie kohortowe, którego wyniki zostały opublikowane w 2017 r. przez grupę ELEMENT. Jednak w tym najnowszym po raz pierwszy analizowano wpływ fluoru dostarczanego bezpośrednio z pitnej wody zoptymalizowanej pod kątem całego społeczeństwa.

Naukowcy niezaangażowani w przebieg badania podają, że spożywanie fluoru w ilościach większych, niż optymalne może przebarwić i osłabić zęby. Jednak jest to mało prawdopodobne, jeżeli ograniczymy się wyłącznie do picia wody z kranu. Wcześniejsze badania na zwierzętach wykazały potencjalny toksyczny wpływ wysokich poziomów fluoru na układ nerwowy. Okazało się, że ten wpływ jest różny nie tylko w wyniku różnego dawkowania, ale także może różnić się ze względu na płeć.

Czytaj też:
Kupujesz wodę w butelkach? Taką samą masz... w kranie