Czas na patriotyzm konsumencki!
Artykuł sponsorowany

Czas na patriotyzm konsumencki!

Dodano: 
Warzywa - zdjęcie ilustracyjne
Warzywa - zdjęcie ilustracyjne Źródło: Pixabay / SvenHilker
Postępująca epidemia wirusa SARS CoV-2 odciśnie piętno na gospodarce. Dlatego z początkiem kwietnia Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspólnie z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa rozpoczęło kolejną edycję ogólnopolskiej kampanii informacyjnej „Kupuj świadomie – PRODUKT POLSKI”.

Celem akcji jest zwiększenie wiedzy Polaków na temat świadomych decyzji zakupowych, szczególnie w tak trudnym czasie, jak pandemia koronawirusa – pisze w liście inaugurującym kampanię Jan Krzysztof Ardanowski, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wspierajmy polskich producentów

Trudno jest w tym momencie oszacować, jakie straty dla gospodarki przyniesie kilkutygodniowa izolacja społeczeństwa w domach. Ekonomiści wieszczą wielką recesję i znaczny wzrost bezrobocia.

Korzystny wpływ na polską gospodarkę z całą pewnością może mieć zmiana postaw konsumenckich. Kupowanie produktów wytworzonych w kraju z polskich surowców przynosi korzyści, z których – dokonując wyboru na półce sklepowej – często nie zdajemy sobie sprawy. Według analizy Grant Thornton aż 79 gr z każdej wydanej złotówki zostaje w Polsce,jeżeli kupimy produkt rodzimej firmy wyprodukowany w kraju. Analogicznie, jeśli kupimy produkt firmy zagranicznej wyprodukowany w innym kraju, z każdej złotówki w Polsce zostanie tylko 25 gr.

Liczby mówią same za siebie. Jeśli chcemy uratować miejsca pracy dla nas i dla naszych bliskich, jeśli zależy nam na wspieraniu budżetów lokalnych, jeśli chcemy, by efekt koronawirusa nie obniżył radykalnie naszego dotychczasowego poziomu życia i rozwoju, musimy przestawić swoje postawy konsumenckie na tory patriotyzmu gospodarczego. W ostatnich latach, dzięki polityce rządu, który wdrożył liczne programy społeczne, wzrósł popyt wewnętrzny, więc w naszym wspólnym interesie jest, by udział polskich produktów był w nim jak największy. Mówią o tym także nasi zachodni partnerzy, którzy w dobie kryzysu za priorytet uznają wspieranie swoich gospodarek. Minister gospodarki i finansów w rządzie Francji Bruno Le Maire wezwał wszystkich obywateli do narodowej solidarności i patriotyzmu gospodarczego mającego wesprzeć lokalnych producentów w czasie kryzysu.

Czym jest patriotyzm gospodarczy? Pod tym pojęciem kryją się działania, których głównym celem jest wspieranie gospodarki danego państwa przez sektor publiczny i prywatny. Wsparcie administracji publicznej powinno mieć pozytywny wpływ na rozwój rodzimej przedsiębiorczości na rynku krajowym i na rynkach międzynarodowych. Takie działania prowadzimy w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa utworzonym w 2017 roku.

Niezmiernie ważną rolę w rozwoju gospodarek krajowych stanowi patriotyzm konsumencki, który znajduje odzwierciedlenie w postawach zakupowych konsumentów. Nabywanie rodzimych towarów przekłada się m.in. na: utrzymanie i tworzenie nowych miejsc pracy, zwiększenie wpływów podatkowych do budżetu krajowego i budżetów lokalnych, rozwój rodzimych przedsiębiorstw czy pozyskiwanie środków na inwestycje. Tymi właśnie czynnikami kierują się w swoich apelach o zwiększenie świadomości konsumenckiej politycy we Francji, w USA czy Niemczech.

PRODUKT POLSKI

W Polsce także prowadzimy działania mające na celu promocję patriotyzmu konsumenckiego. Aby łatwiej identyfikować produkty wytworzone z polskich surowców, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowało zasady stosowania w znakowaniu żywności informacji PRODUKT POLSKI. Z dniem 1 stycznia 2017 roku weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, w której określono jednolite kryteria dotyczące dobrowolnego umieszczania na etykietach, opakowaniach lub na półkach sklepowych informacji PRODUKT POLSKI.

Wybierajmy polskie produkty – zachęca minister rolnictwa

Dziś, w tym szczególnie trudnym czasie, chcemy przypomnieć, że polska żywność jest przede wszystkim smaczna, zdrowa, bezpieczna i dobrej jakości, a jej zakup przynosi korzyści, o których była mowa powyżej. „Wspólnie edukujmy społeczeństwo w zakresie konsekwencji dla gospodarki podejmowanych decyzji zakupowych. Z punktu widzenia przyszłości polskiego rolnictwa oraz gospodarki to priorytet i nasz wspólny cel, społeczny obowiązek” – pisze w apelu o wsparcie kampanii informacyjnej Minister Jan Krzysztof Ardanowski. Odpowiedzmy na apel Ministra Rolnictwa i włączmy się w akcję informacyjną prowadzoną przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, szczególnie w mediach społecznościowych, tak by idea patriotyzmu konsumenckiego miała jak najszerszy zasięg, a przede wszystkim, by zaistniała w świadomości społecznej i zmieniała postawy konsumenckie Polaków.

Czy wiesz, że…

  • Już w 2016 r. sześciu na dziesięciu respondentów wskazało polskość marki jako zachętę do skorzystania z oferty, natomiast w 2017 r. około 73% Polaków stwierdziło, że wystarczającą zachętę do zakupu danego produktu stanowi dla nich to, że pochodzi on właśnie z Polski1.
  • Według sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej z listopada 2017 r. polskie pochodzenie produktu jako kryterium wyboru wskazała niemal połowa Polaków (46%). Fakt, że produkt codziennego użytku miał polskie pochodzenie, był trzecim co do ważności (po cenie i jakości) czynnikiem decyzyjnym konsumentów2.
  • Gdyby Polacy zmienili swoje przyzwyczajenia i nabywali przynajmniej o 1% więcej produktów polskich, w krajowej gospodarce pozostałoby ponad 6,6 mld zł rocznie3!

1 http://openresearch.pl/aktualnosci/patriotyzm-konsumencki-coraz-silniejszy-najnowszy-raport/

2 https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2017/K_143_17.PDF

3 https://grantthornton.pl/wp-content/uploads/2019/10/Wybieram-590-RAPORT-Grant-Thornton.pdf

Źródło: KOWR