Witamina D – nowe badania nad jej wpływem w wielu obszarach

Witamina D – nowe badania nad jej wpływem w wielu obszarach

Dodano: 
Kapsułki. Zdjęcie ilustracyjne
Kapsułki. Zdjęcie ilustracyjne Źródło:Fotolia / pinkomelet
W specjalnym wydaniu Calcified Tissue International zebrano siedem wnikliwych recenzji, które dostarczają cennych informacji na temat najnowszej wiedzy na temat witaminy D i nowych kierunków badań nad jej wpływem na człowieka.

Witamina D jest niezbędna dla naszego zdrowia. Chociaż wiele wiadomo na temat jej ważnej roli w metabolizmie kości i niektórych obszarach zdrowia innych niż szkielet, istnieje wiele otwartych pytań i tematów debaty. Calcified Tissue International zebrało siedem supernowoczesnych recenzji ekspertów, które zapewniają wgląd w obecny stan wiedzy i nowe kierunki badań w szerokim zakresie tematów – w tym roli witaminy D w zdrowiu kobiet w ciąży, reumatoidalnego zapalenia stawów, chorób układu oddechowego i mięśni.

Czytaj też:
Osteoporoza – czy selen może zmniejszyć ryzyko? Nowe badania

Szeroki zakres badań

Dr Terry Aspray, autor, stwierdził: „Jestem pod wielkim wrażeniem zakresu tego zagadnienia, widocznego w tych recenzjach, które obejmują szereg istotnych klinicznie nauk odnoszących się do witaminy D od prawdziwych ekspertów w tej dziedzinie”. Recenzje obejmują:

Niniejszy przegląd opisuje rozwój pomiaru powszechnie analizowanych metabolitów witaminy D w praktyce klinicznej i badawczej. Opisuje aktualne podejścia analityczne, omawia różnice między testami, ich pochodzenie oraz ich wpływ na warunki fizjologiczne i eksperymentalne. Przedstawiono przegląd wartości i zastosowania pomiaru 1,25 dihydroksywitaminy D, 24,25 dihydroksywitaminy D i wolnego 25OHD w diagnostyce pacjentów z zaburzeniami metabolizmu witaminy D oraz do celów badawczych.

Niedobór witaminy D jest powszechny zarówno w krajach o niskich, jak i o wysokich dochodach. Niniejszy przegląd dotyczy czynników środowiskowych i cech osobistych, które utrudniają syntezę witaminy D w skórze lub ją wykluczają, i analizuje szereg strategii mających na celu rozwiązanie problemu niskiego spożycia witaminy D w diecie, a w konsekwencji obniżenie ryzyka niedoboru witaminy D.

Witamina D odgrywa ważną rolę w metabolizmie wapnia oraz w zapobieganiu krzywicy i osteomalacji. Niski poziom 25-hydroksywitaminy D jest powszechny w populacji ogólnej i wśród kobiet w ciąży. W tym artykule dokonano przeglądu dowodów na poparcie rutynowej suplementacji witaminy D w dzieciństwie i podczas ciąży oraz wskazano na potrzebę przyszłych badań skupiających się na indywidualnych cechach i czynnikach genetycznych, które mogą mieć wpływ na odpowiedź na suplementację.

Czytaj też:
Dieta wegańska dla kulturystów. Czy to ma sens?

Ogólnym celem tego przeglądu jest przedstawienie świeżego spojrzenia na potencjalną rolę witaminy D w patogenezie i leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów. Bada aktywność immunologiczną witaminy D, która wpływa na chorobę autoimmunologiczną, ze szczególnym odniesieniem do RZS. Oprócz nakreślenia mechanizmów łączących witaminę D z chorobą autoimmunologiczną, przegląd analizuje również różne badania, które powiązały status witaminy D z RZS, oraz obecne badania, które badały potencjalne korzyści witaminy D w jej zapobieganiu lub leczeniu.

Ten przegląd koncentruje się na witaminie D jako potencjalnym środku leczenia lub zapobiegania zaostrzeniom mukowiscydozy, POChP i astmy. Pacjenci z takimi chorobami układu oddechowego często doświadczają ostrego pogorszenia objawów ze strony układu oddechowego (zwanych zaostrzeniami), wywołanego głównie infekcją układu oddechowego. Zaostrzenia często wymagają hospitalizacji i są ważną przyczyną śmierci. Wielu pacjentów nie odnosi korzyści z istniejących terapii i cierpi na nawracające problemy, a niedobór witaminy D jest niezwykle powszechny u tych pacjentów.

Witamina D od dawna uważana jest za klucz do leczenia osteoporozy. Wstępne badania w populacjach wysokiego ryzyka z szeroko rozpowszechnionym niedoborem witaminy D wykazały zmniejszenie złamań zarówno kręgowych, jak i pozakręgowych. Kolejne badania w populacji ogólnej przyniosły mieszane, ale w większości rozczarowujące wyniki, zarówno w odniesieniu do wyników szkieletowych, jak i innych. Najnowsze metaanalizy sugerują, że przyszłe badania będą prawdopodobnie daremne, biorąc pod uwagę ogólnie rozczarowujący wynik. Jednak próby wciąż trwają.

Ten przegląd koncentruje się na morfologicznych i funkcjonalnych rolach witaminy D w mięśniach: siły, ​​skurczu, rozwoju i starzenia się, wyszczególnia kontrowersje związane z ekspresją receptora witaminy D w mięśniach szkieletowych, które są kluczowe dla rozumienia wpływu witaminy D na tę tkankę.

Czytaj też:
Suplementy witaminy D i omega-3 nie zmniejszają ryzyka stanu zapalnego

Źródło: eurekalert.org